शुक्रवार, जुलाई 19, 2024

President/Councillors’ to Pithampur अध्यक्ष / पार्षदगण

1234567
नामपदफोन / मोबाइलई-मेलफ़ोटो
श्रीमती सेवंती सुरेश पटेलअध्यक्ष‚ नगर पालिका परिषद् पीथमपुर07292-252146cmopithampur@mpurban.gov.in
श्रीमति किरण चमन चोपडा‚ पार्षदपार्षद वार्ड क्र. 1  
श्रीमति शहजाद बी पप्पू पटेल‚ पार्षदपार्षद वार्ड क्र. 2  
श्रीमति लीलाबाई कालूसिंह मारू ‚ पार्षदपार्षद वार्ड क्र. 3  
श्री प्रेम पाटीदार‚ पार्षदपार्षद वार्ड क्र. 4  
1234567
© 2022 नगर पालिका परिषद् पीथमपुर